ג' מרחשון תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני ג' מרחשון

ב-10:50 הגיע הרבי שליט"א ונכנס לחדרו, וכעבור שתי דקות יצא לבית-המדרש לקריאת-התורה, כאשר בדרך הוא נותן צדקה לעני וכן בקופת "קרן שניאור". בדרכו חזרה עמדה אישה שחורה אשר מסרה לו פתק. הרבי שליט"א קרא את הפתק ודיבר עמה כמה מילים, ואחר רמז לרב חודקוב שיבוא ודיבר עמו כמה מילים. הרבי שליט"א החזיר את הפתק לאישה ונכנס לחדרו. האישה עלתה למעלה, ויהי הדבר לפלא. כנראה שהיא עוזרת של הרבנית נחמה דינה.

ב-3:10 נכנסו אנשים אחדים ל'יחידות'. הם לא נכנסו אתמול בלילה מכיוון שלא הודיעו להם על ה'יחידות'. כשהגיע כעת תורו של אחד מהם לא נפתחה לו הדלת והרבי שליט"א קם ופתח לו. ה'יחידות' ארכה בסך-הכל רבע שעה וב-3:25 יצא הרבי שליט"א למנחה.

ב-5:45 הלך הרבי שליט"א לביתו וחזר כעבור שעה. ליד דלת הכניסה עמדו אנשים אחדים ושניים מהם ניגשו אל הרבי שליט"א ודיברו עמו כמה דקות. כשהרבי שליט"א נכנס הוא הסתכל על החבילות שעמדו בחוץ. בגן-עדן-התחתון עמדו כמה נשים וכשהרבי שליט"א הגיע לדלת חדרו הוא זז מעט לאחור ואמר לנשים בחיוך שהן יכולות לעבור, אך הן זזו אחורה והרבי שליט"א נכנס לחדרו.

בערב, אחרי שהרבי שליט"א חזר מבית אמו הרבנית, יצא מחדרו ללוות את האורחים מישראל העומדים לנסוע. אני שם לב שזו הפעם הראשונה שהרבי שליט"א יוצא מחדרו ולא מכבה את האור. הרבי שליט"א עמד ליד דלת 770 וסימן בידו שירקדו. כך עמד הרבי שליט"א כעשר דקות. כשהאוטובוס החל לנסוע הביט אחריו הרבי שליט"א עד שלא נראה יותר ואחר עודד בחוזק את השירה ומיד נכנס לחדרו.