ג' מרחשון תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי ג' מר-חשון

בשעה 11:00 בבוקר התארגנה שוב קבוצה של מפגינים ויצאו לחסום את שדרת איסטערן פארקווי, המשטרה הלכה עם הקהל ולא הפריעה. גם הם כועסים על ראש העיר והג'ורי ששמו את עדותם (שכידוע 9 שוטרים העידו במשפט נגד הרוצח) ללעג ולקלס.

למרות הסכנה שבדבר, יצאו הבחורים למבצעים, כרגיל בכל יום שישי. דבר זה עודד את כל היהודים שראו ש"החבדניקים לא מתפעלים משום דבר".

הבחור שנפצע עבר עם א' מועד הקהל ונתן ראיונות לכל כלי התקשורת. הוא גם עלה על הבימה וסיפר לקהל את מה שקרה לו, שהלך לחדרו ללא כל קשר להפגנה, וקיבל בקבוק בראש.

לקראת שבת נתלה ב-770 קול קורא מטעם הרבנים ע"ד ההנהגה בימי בה"ב הקרבים ובאים. במצורף לזה נתלתה מודעה, בה נאמר, שהקול קורא אודות התענית שעות בימי רצון בה"ב, הוגש לכ"ק אד"ש לבקשת רחמים, להצלחה וכו', וכ"ק אד"ש הרכין בראשו הק' להסכמה וברכה.

ליל שבת קודש

השעה היתה 5:04 וכ"ק אד"ש יצא אל החדר המיוחד לתפילת מנחה. הש"צ המתין עד להוראה כשבינתיים אמר כ"ק אד"ש 'הודו', 'פתח אליהו' וכו'. עם סיום תפילת קבלת שבת (5:42) נסגר התריס, הגבאי הכריז את ההודעות ע"ד השלום זכאר'ס וזמן תפילת שחרית, וכ"ק אד"ש יצא אל המרפסת. כשנפתח הוילון הכריזו ג"פ גוט שבת והתתחילו לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד". בעת הניגון התרומם כ"ק אד"ש מכסאו מספר פעמים והסתכל על הקהל. כן עודד בראשו הק' מעט בחוזק, והיו כמ"פ תנועות דומות ליום ראשון, כשעודד בגופו הק' לד' רוחותיו.

אחרי שלשה דקות סימן בידו הק' להריל"ג. הריל"ג שאל "האם לסגור", ומשקיבל תשובה חיובית, החל לסגור, או אז עודד כ"ק אד"ש בידו הק' ששה פעמים, עד שהוילון נסגר לגמרי.

יצויין שבמשך השבוע האחרון כך היה הסדר, שכ"ק אד"ש מסמן תחלה לסגור, ואחר שמתחילים לסגור, מעודד בידו הק' אל הקהל, עד לרגע האחרון של הפרידה.