ג' תשרי תש"ע

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני, ג' תשרי – "יום רצון לה'"

לתפילת שחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 10:00.

קריאת התורה התקיימה מע"ג הבימה הגדולה, כרגיל בחודש תשרי, ובס"ת של משיח. כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א עלה לשלישי כרגיל.

התפילה הסתיימה בשעה 11:40.

לתפילת מנחה נכנס בשעה 3:15, ועלה למפטיר.

התפילה הסתיימה בשעה 3:55, ובסיומה ניגש כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לסטנדר השני שהועמד מראש על הבימה, ואחרי ההכרזה על זמן מעריב – פתח בשיחת קודש.

לתפילת מעריב נכנס בשעה 7:25, והתפילה הסתיימה בשעה 7:40 לערך.

אח"כ חולקה ארוחת ערב קלה ב-770.

בהמשך הערב התקיימו כו"כ התוועדויות, ביניהם בלטו בעיקר התוועדות עם ר' חיים לוי יצחק שי' גינזבורג – במערב 770, והתוועדות "פינת החי" השבועית בפינה הצפונית-מזרחית.