ד' אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' ד' אלול

נודע שבימים האחרונים מניחים על השולחן - לפני כ"ק אדמו"ר שליט"א - דבר מאכל והוא מושיט את ידו (השמאלית) ואוכל דרך הפה. יודעי דבר מספרים שמזה שלשה חדשים לא היה כדבר הזה.

היום הוציא כ"ק אדמו"ר שליט"א (באמצעות הריל"ג) בקבוק משקה להשליח הרה"ח ר' יוסף יצחק שי' מישולבין - מנהל פר"י ב'דטרויט-מישיגן' - עבור החופות שעורך לשבעה זוגות של יהודים יוצאי רוסי'.

היום גם יצאו לדרכם הת' השלוחים, הת' אברהם שי' קדוש, והת' לוי שי' פישער, שנסעו לעיר קייב שבאוקראינה.

הערב התקיימה חתונת הת' שמואל נחמי' שי' שפילמאן עב"ג תחי'. בחתונה נכחו גם הסגל הבכיר של המשטרה והריל"ג הספיק לחטוף עימם מס' מלים כדי לוודא שביום שני הקרוב - ה'לייבור דיי' (שבו כל המובטלים חוגגים את יום העבודה) יהיו בשכונה וממול 770 - חצר המלך - מספיק שוטרים כדי לשמור על הסדר והביטחון.

על כתלי 'בית רבינו שבבבל' ועל רחוב קינגסטון עוו' הודבקו הלילה מודעות בדבר סיום הרמב"ם הגדול שאמור להיערך ב'בית רבינו שבבבל', המילים הבולטות והגדולות (עד ענקיות) שבמודעות היו מלך המשיח - היום - 770. וכבר סיפר אחד הדוברים בסיום (שלמחרת) שא' שאל אותו מה כתוב שם? מלך המשיח היום ב-770? וענה לו, שאכן גם הוא איננו מבין. מדוע דוקא היום? כל יום הוא שם?! רק כנראה שהפירוש הוא שהיום הוא מגיע.