ד' מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' ד' מנחם-אב

היום יצא לאור הספר שרבים ציפו לו "ספר המאמרים תרע"ב חלק ג'" הספר הודפס ע"פ הוראת כ"ק אד"ש באותיות מרובעות והוגה מחדש עם הוספות וכולל... הפתח דבר נושא את התאריך ב' סיון יום המיוחס"

את הסיום היומי שמעל גלי הרדיו ערך הרה"ח שניאור זלמן שי' וילשאנסקי ראש ישיבת חב"ד במוריסטון שסיים את מסכת מכות.

הערב נערך סיום מסכת ע"י הרה"ח ר' יהודה שי' חיטריק שסיים את מסכת הוריות, כשלאחמ"כ התיישב הקהל להתוועדות חסידית עם הרה"ח ר' חיים שי' סעריברנסקי והרב יהודה שי' חיטריק שסיפר כו"כ סיפורים.

לאחר סידרת הבדיקות שנערכו היום דווח שהתברר שב"ה יש התקדמות והשתפרות מיוחדת במצב בריאותו של הרבי שליט"א.