ד' תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון ד' תמוז

כמידי יום ראשון העמידו ב770 קופות צדקה מיחדות שעליהן השלט 'דולרים - יום ראשון' ודף הסבר למבצע, ובו מוסבר שהיות וכידוע הרבי נוהג מידי יום ראשון לחלק דולרים לצדקה לכל אחד ואחת (נוסף על החלוקות שלאחר מנחה או מעריב), ולע"ע הרי יש הסתר, וכמפורסם הרבי אמר פעם שההתקשרות אליו היא ע"י שמתעסקים במה שהוא עוסק, ולכן עכשיו נותן הקהל צדקה באופן דאתעדלת"ת ובסוף היום נאסף כל הכסף ונמסר לידי כ"ק אד"ש - ע"י המזכירות.

גם היום בקרו רופאים את כ"ק אד"ש וב"ה המצב משתפר מיום ליום ובע"ה נזכה בקרוב ממש לרפואתו השלימה והמליאה של כ"ק אד"ש בכל מכל כל.