ד' תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

ערב שבת שובה

היום כתב כ"ק אדמו"ר שליט"א מכתב כללי-פרטי שנשלח בצירוף לקונטרס מאמרים הנ"ל.