ה' מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' ה' מנחם-אב יאצ"ט האריז"ל החי

נודע שבשבוע האחרון חל שיפור רב בענין הפיזיוטרפי' וכפי שבא לידי ביטוי בפעולתם של כו"כ איברים.

את הסיום היומי שברדיו ערך הרה"ג הרה"ח אברהם יצחק ברוך שי' גערליצקי שסיים את מסכת מגילה.

את הסיום המתקיים ב-770 ערך הרה"ג הרה"ח חבר בד"ץ דקראון הייטס הרב אברהם שי' אזדבא שסיים את מסכת תענית ופלפל בענין בארוכה.

אחריו דיבר הרה"ח אלי' חיים שי' רויטבלעט שסיים את אגרת התשובה וביאר בהרחבה את כל פרק י"ב.

שליח כ"ק אד"ש במנהטן הרב אלי שי' כהן בישר על הפעולות הרבות הנעשות כדי לזרז את בואו של המשיח.