ה' מרחשון תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום רביעי, ה' מרחשון תשכ"ד

ב-3:05 הודיע הרבי שליט"א שיתעכב עשר דקות למנחה. ב-3:25 יצא לתפילת מנחה. התחילו להתפלל ואחרי שהש"ץ גמר את החצי-קדיש שלפני שמונה-שרה פסע הרבי שליט"א ג' פסיעות ונעמד להתפלל, אך לפועל לא פתח בשמונה עשרה אלא אמר אשרי. מסתבר שנעמד בכדי שלא ימתינו בשבילו.

מעניין לציין שתמיד הרבי שליט"א סוגר את סידורו כאשר הש"ץ מגיע ל"אמן יהא שמיה רבה" בקדיש האחרון (שאחר משניות).