ה' תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שני ה' תמוז

היום ביקר ד"ר טישהאלץ את כ"ק אד"ש ויצא מרוצה מאוד מהתקדמות המצב ב"ה.

הבוקר בשעה 9:10 התקיים מנין לקריה"ת ב'הול' כרגיל, לפני קריה"ת פתחו את דלת גן עדן העליון ובסיומה סגרוה, באותו זמן לערך התקיימה ישיבה עם ד"ר טישהאלץ.

במשך היום נודע שהייתה התקדמות שנראתה בכך שהתגובה לאוכל היתה טובה מאוד.