ה' תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

מוצאי שבת שובה, וילך

באחד מהקדישים שאמר היום כ"ק אדמו"ר שליט"א, אמר "ולעילא" (עם וא"ו).