ו' מרחשון תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, ו' מרחשון תשכ"ד

בקריאת-התורה היום, כשקראו את הרבי שליט"א לעלייה של שלישי, סגר הרבי שליט"א את החומש שלפניו. כמדומה לי שהרבי שליט"א תמיד סוגר את החומש רק כשהוא חוזר מבימת הקריאה, אחרי שגמרו לקרוא. אראה בעזרת-השם בפעמים הבאות.

ב-3:05 הודיע הרבי שליט"א על-ידי הרב חודקוב שהוא לא ייצא למנחה. בשבע לערך יצא הרבי שליט"א והלך לבית אמו הרבנית. כעבור חצי שעה חזר ונכנס לחדרו, פתח את הדלת וסגר קמעא ומיד פתח בחזרה בכדי שייכנסו חברי הנהלת הישיבה, שמידי חודש נכנסים על-מנת למסור דו"ח על מצב התמימים בישיבה. כעבור רגע נכנסו חברי ההנהלה אל הרבי שליט"א ושהו בחדר שלושת רבעי שעה. ב-9:55 נכנסו עסקני הישיבה, אלה התומכים בישיבה. הרבי שליט"א אמר לפניהם שיחה קצרה לקראת "דינער" שהישיבה עורכת מידי שנה. ב-10:15 יצאו העסקנים. אחדים מהם ניגשו אל הרבי שליט"א, שעמד ליד השולחן, פניו אל הדלת, ודיבר עמם, לחלק כשחיוך על פניו. ב-1:30 הלך לביתו.