ו' שבט תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

ש"פ בא, ו' שבט

לאור הוראת כ"ק אדמו"ר שליט"א במכתבו שיעלו לתורה בשבת שלפני יום ההילולא, התקיימו ב-770 מנינים רבים ובהם עלו כל אנ"ש והתמימים שיחיו.

לקריה"ת ירד כ"ק אדמו"ר שליט"א לבית המדרש ועמו כל אנ"ש והתמימים שיחיו.

כ"ק אדמו"ר שליט"א עלה ל"מפטיר", ובעת אמירת ההפטרה בכה מאוד, ובמיוחד בסיום ההפטרה באמירת הפסוק "אל תירא עבדי יעקב", וכן בעת הברכות באמירת התיבות "המדבר ומקיים", "כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד", היו בכיות נוראות.

לתפילת מנחה נכנס כ"ק אדמו"ר שליט"א בשעה 4:15, בעת קריה"ת הביט בחומש.

במוצאי שבת התקיים הכינוס השנתי של "ועד מגיני ומרחיבי החנוך הכשר". את האסיפה פתח הרב י.י. העכט מנהל המוסד בקריאת מכתבו של כ"ק אדמו"ר שליט"א המדבר בגודל ערך מוסד זה שזוהי הצלת נפשות ממש, ובמיוחד ה"שעה ללמוד הדת" (של"ה) שעי"ז הסירו את הזרות ואת העם-הארצות המביישת של אלפי ילדים יהודיים ליהדות ולתורה ולמצוות. הכנס התנהל בהצלחה רבה, והשתתפו בו הרבה אנשים.