ז' מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' ז' מנחם-אב

סו"ס לאחר הכנות רבות יצקו סו"ס את הגג החדש בבית רבינו שבבבל, מבנה זה נבנה על אבן היסוד שהרבי הניח בעצמו לפני כ-4 שנים. יצוין שהאבן הנ"ל נמצאת בפראנט של הבנין כך שאפשר לראותה.

את הסיום שמעל גלי האתר ערך היום הרה"ח שרגא פייויל שי' רימלער.

היום הגיע ד"ר איירו וויס לביקור אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, ביקור זה נערך בעקבות ההתקדמות וההטבה המיוחדת שהיתה בשבוע האחרון, לאחר ביקורו נודע על עוד שיפור, והוא שווריד מרכזי מסוים שעד עתה לא פעל החל לפעול ולהזרים דם ודבר זה מורה על השתפרות גדולה, והרופאים קיבלו זאת בהפתעה ובשמחה, כן נודע שכ"ק אד"ש חייך אל הד"ר איירו וויס חיוך רחב.

כמידי שבוע גם היום נמסר ע"י אחד התמימים פלפול בעניני משיח וגאולה, את הפלפול ערך לוי שי' פישער שפלפל בענין "פעולת משיח בבנין ביהמ"ק".

את הסיום היום ערך הרה"ג הרה"ח הרב יהודה קלמן שי' מרלו, שסיים את מסכת תמיד.