ז' תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ד' ז' תמוז

היום נודע ב-770 על דבר הסתלקותו של א' מצדיקי הדור, מידידי בית רבי המובהקים - האדמו"ר מגור זצ"ל.

הערב התקיימה חגיגת סיום הלכות שכנים והתחלת לימוד הלכות שלוחין ושותפין, המנחה הי' הרב מנחם שי' גערליצקי, הר' יקותיאל מנחם שי' ראפ דיבר בכינוס משיקאגו, ובקשר לכך מסר גימטרי' מענינת - 'שיקאגו' בגימטרי' "שכנים".

את הסיום ערך הרב ישראל שי' פרידמן ראש ישיבת אהלי תורה שפלפל בנושא באריכות.

את הלכות שלוחין ושותפין התחיל הרב יהודה שי' קעלער שגם הוא הוסיף כיד ה' הטובה עליו.

הלילה צפו הבחורים בווידאו מהתוועדויות קודש משנים עברו. הנוכחים צפו בהתרגשות מתוך צפייה מתי כבר נזכה לראות זאת במוחש ולשמוע שוב את דברי כ"ק אד"ש מפה קדשו בבריאות גמורה ושיתקיים בנו ובכל כלל ישראל "חדש ימינו כקדם".