ח"י מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' ח"י מנחם-אב

העירנות והמבטים המיוחדים של הרבי שליט"א החלו לבלוט יותר בעת האחרונה. דוגמא לכך מהסיפור דלהלן: בשבוע שעבר נכנס ד"ר רוזן לרבי שליט"א, וזאת כדי לערוך בדיקות מסויימות, אך לאחר כדקה יצא וטען שאינו מסוגל לעשות את הבדיקות...

היום החלו ראשוני התמימים שי' ששהו ב'מרכז שליחות' ברחבי העולם, לחזור ל-770, וכבר ניתן היה לראות את התמימים שחזרו מ'טורונטו', פטרבורג, מוסקווה, וכיו"ב.

הערב התקיימה ב-770 חגיגת סיום הלכות 'סנהדרין' והתחלת הלכות 'עדות' ברמב"ם. בסיומה, התיישב הקהל להתוועדות חסידית.

במענה לשאלת רבים, בדבר מיקומה של האבן, אותה הניח כ"ק אדמו"ר שליט"א ב'הנחת אבן הפינה'. ובכן, האבן קבועה (ובולטת) בגובה של כמטר וחצי מהקרקע, ב'פראנט' של הבניה, בקיר הפונה לכיון שדרת 'איסטערן פארקווי', מתחת לקצה השמאלי של הכבש הימני המוביל לעזרת הנשים.