ח"י מרחשון תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 12:10, ובשעה 2:15 נכנס ר' בנימין גורדעצקי והי' עד 3:45 כשעה וחצי, ואח"ז יצא אד"ש למנחה. נסע הערב הביתה 4:20 וחזר 5:10. למעריב נכנס 6:46, ובשעה 7:10 נכנס חדקוב לאד"ש והי' עד שעה 7:55, ובשעה 8:05 יצא אד"ש עם כמה חבילות בידו ונסע הביתה, ולא חזר הלילה. נסע עם בנימין קליין מאוד מוקדם נסע. בנימין גורדעצקי נסע הערב לאירופה.