ח' מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' ח' מנחם-אב

היום הסיום הי' על מסכת מוע"ק, סיום זה נערך ע"י הרה"ח אפרים שי' פיקארסקי מנהל 'אהלי תורה'.

היום י"ל קונטרס רפאני ה' וארפא (ע"י ועד כתבי קודש) המכיל 3 מאמרים של כ"ק אד"ש בענין הרפואה וכו', מאמרים אלו אקטואלים למצב בו אנו נמצאים כעת.

ליל שבת קודש

לכבוד שבת הגיעו המונים ל-770 בתקוה, באמונה ובבטחון שמשיח צדקנו - שנולד בתשעה באב - יבוא ויגאלינו ויולכנו קוממיות לארצנו ו"יהפכו ימים אלו לששון ולשמחה".

ב"לכה דודי" ניגנו כרגיל את הניגון "יחי אדונינו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" כשבסיומו לאחר הקטע ד"בואי בשלום" רקדו (כרבע שעה) חזק מאוד בצפי' שאט אט הרבי ירד ותבוא הגאולה בע"ה.