ח' מרחשון תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

שבת פרשת לך-לך, ח' מרחשון

אחרי תפילת ערבית של שבת הכריזו איזו הכרזה והרבי שליט"א נשאר לעמוד על מקומו וסימן בידו כאומר "נו...". ר' זלמן דוכמאן ניגש והרבי שליט"א אמר לו שיכריזו על המלווה מלכה הגדולה. ר' זלמן הכריז והרבי שליט"א נשאר להמתין, עד שהלה הכריז גם על הכתובת. הרבי שליט"א חייך ויצא.

מוצאי שבת, קידוש לבנה. הרבי שליט"א רוקד ארבע רקידות.