ח' סיון תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' ח' סיון: הבקר בא הרבי ברגל בשעה 1:45, אל יד 770 פגש את זלמן יפה ודיבר איתו. בשעה 3:10 התחילה היחידות בשביל האורחים שנוסעים עד יום שלישי, רבינוביץ גם נכנס והי' כשתי רגעים, ואמר לו אד"ש: "שישתדל לעשות מילואים בהקדם הכי אפשרי, ושלא יבלבל את עצמו בבלבולים שונים ומשונים, ותחבולות וערמומיות. שיבוא בהקדם הכי אפשרי ולהתראות כאן בבריאות הנכונה בהקדם הכי אפשרי, ושיחזור נקודות מהשיחות. נגמרה יחידות שעה 7:30, ונסע הביתה עם קרינסקי. חזר 7:55, נכנס למנחה 8:10. למעריב ירד שעה 9. הלך הביתה הערב שעה 9:50.