ח' שבט תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב', ח' שבט

כ"ק אדמו"ר שליט"א נכנס לשמוע קריה"ת בבית המדרש ועלה לשלישי.