ח' תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' ח' תמוז

הבוקר בשעה 9:15 התקיימה קריה"ת ב'הול' כרגיל ודלתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א היתה פתוחה מעט.

בנוגע למצב הבריאות, השמועה אומרת שחל שיפור בסוגי האוכל ובכמותו, ומקווים שבע"ה בקרוב ממש נזכה לרפואה שלימה.

היום יצא לאור מאמר של כ"ק אדמו"ר מורש"ב נ"ע ד"ה "על כן יאמרו המושלים" עת"ר, הנדפס בימים אלו בפעם הראשונה מגוכתי"ק, ו"הפתח דבר" נושא את התאריך "מוצש"ק ג' תמוז תשנ"ב".

היום בשעות הערב ביקר ד"ר טישהאלץ אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א.

בימים אלו נעשות עבודות תיקון ושיפוץ באוהל כ"ק אדמו"ר הקודם נ"ע.

גם הלילה צפו הבחורים בוידאו מהתוועדויות קודש בשנים עברו וההרגשה היתה דומה לזו ששררה אתמול בערב.