ח' תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי, ח' תשרי

הת' אלי גרוס הביא לאמו של כ"ק אדמו"ר שליט"א, הרבנית חנה, תרנגולת ל"כפרות". היא הודתה לו מאוד והגישה פירות לשולחן באומרה: "אין דער היים פלעגט מען זאגן מאכט א ברכה".