ט"ו מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' ט"ו מנחם-אב - קיימא סיהרא באשלמותא

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב

"חמשה עשר בחודש מנחם-אב ("מנחם" לפני "אב") - שלימות החודש שנקרא על שמו של משיח, ש"מנחם שמו", ולידתו ("מזלו גובר") בחודש זה (בתשעה באב, וכשמתמלאת הלבנה בחמשה עשר באב יודעים בוודאות שכבר נולד משיח), חודש שמזלו ארי', שבו "יבוא ארי' כו' ויבנה אריאל"" (ש"פ ואתחנן ה'תנש"א).

בצהרי היום התקיים בזאל למעלה סיום וברוב פאר והדר וזאת כמובן בהתאם להוראת כק אד"ש משנה שעברה להתוועד עד לשבת קודש, את הסיום ערך הרה"ח ר' פנחס שי' קארף, לאחמ"כ הרב משה שי' אדרעי סיפר מספר סיפורים מפעילותו ב"נחל חב"ד".

החל מזמן הפסח יצא משרד השלוחים ביוזמה חדשה והחל להוציא לאור מידי שבוע דף מיוחד ובו לקט שיחות, מכתבים ופתגמים אודות אהבת ישראל, דף זה נקרא בשם "חסידים . . . איין משפחה", והוא נשלח לכל השלוחים ברחבי ארה"ב קנדה ואירופה, בשבועות האחרונים החלו להפיץ זאת גם ב-770 והתגובות לא איחרו לבוא, וכשראו שהדבר מביא לתוצאות טובות ומועילות, וכפתגם הידוע "קנאת סופרים תרבה חכמה" החל גם הארגון "ועידות (טלפוניות של) השלוחים" (המארגן שיעורים בעניני גאולה ומשיח), להוציא (משבוע זה ואילך) דף שנק' - "לחיות - בעניני גאולה ומשיח" ובו לקט שיחות ומאמרים אודות עניני גאולה ומשיח.

ליל שבת קודש - נחמו

770 הומה מאנשים שבאו לשבות עם כ"ק אד"ש בשבת נחמו, במנין הסמוך לחדרו של כ"ק אד"ש עמד הש"צ ר' זלמן שי' יפה שהתפלל בניגון מיוחד, בסיום התפלה הכריז כל הקהל ג"פ "יחי אדוננו" וכו'.