ט"ו סיון תש"מ

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו', עש"ק פ' בהעלותך, ט"ו סיון

כשכ"ק אד"ש נסע לביתו (אחר-הצהריים) עמדו ליד המכונית ר' זלמן יפה ומשפ' ומן הצד עמד בנו והסריט. כ"ק אד"ש חייך ושאל את ר' זלמן אם כבר מוכן לכבוד שבת? וענה בחיוב. כ"ק אד"ש שאל את נכדיו היכן אביהם? וענו שמסריט במצלמה, ואמר לו כ"ק אד"ש שיבוא לכאן להסריט. כשהתקרב הנ"ל חייך כ"ק אד"ש ושאלו אם עדיין נשארו לו סרטי צילום? הנ"ל ענה בחיוב והחל להסריט, כ"ק אד"ש נעמד, פנה לכיוון המצלמה, חייך חיוך רחב ונפנף לילדים לשלום.