ט"ו תשרי תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי, א' דחג הסוכות

מביתו הגיע בשעה 8:20 בבוקר וכעבור עשר דקות נכנס לסוכה לברך על הלולב. כעבור רבע שעה, 8:45, פתח את הדלת לקהל. הסדר הוא שהרבי עומד בסוכה הקטנה שלו, מרכיב משקפיים ומעיין בספר מאמרים של אדמו"ר מהר"ש. כולם עוברים לידו, נוטלים את הלולב והאתרוג, מברכים ומנענעים שנייה ויוצאים. אני בירכתי בשעה 9:00 והרבי אמר "א גוטן יום טוב". ב-9:40 נסגרה הדלת וכעבור עשר דקות נכנס הרבי לחדרו.

לשחרית, בעשר, נכנס כדרכו כשבידו הסידור ותניא. בתניא למד עד שהמניין הגיע ל"אז ישיר" ואחר-כך התחיל "ברוך שאמר". היה נראה שבודק אם כנפות הטלית שלפניו מגיעים עד הגארטל. מנחה בשעה 3:10. שרו "הושיעה את עמך".