ט"ז אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' ט"ז אלול

בקריה"ת שהתקיימה היום ב'הול' - הסמוך לחדרו של כ"ק אד"ש עלה לתורה לשלישי חתן בר-מצוה. כן קראו שם לתינוקת שנולדה במז"ט.

לשאלת רבים, הסדר דקריאת-התורה בשני וחמישי הוא כדלהלן:

בשעה 10:00 מתקיימת תפילת שחרית דהתמימים בזאל למעלה, ולקריה"ת (ב-10:30 לערך) פותחים את דלתות ה'הול' וכולם נכנסים (עם הס"ת) לשם. את דלת ג"ע התחתון פותחים במלואה, ואת דלת ג"ע העליון פותחים כטפח. שולחן הקריאה מפריד בין המתפללים לדלת ג"ע התחתון. הבעל-קורא הוא ר' דוד שי' רסקין - הבעל קורא הקבוע במנינו של כ"ק אד"ש -. במנין זה גם עולים לתורה חתני הבר-מצוה ואלו שקוראים שמות לבת הנולדת. לאחר קריה"ת סוגרים את דלתות ג"ע התחתון והעליון וכולם חוזרים לזאל להמשך התפילה.

יצויין, שכן הוא הדבר גם בנוגע לתקיעת-שופר.