ט' אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' ט' אלול

כבימי שני וחמישי, גם היום התקיימה - ב'הול' הסמוך לג"ע העליון - קריה"ת כשבשעת מעשה דלתו של כ"ק אד"ש היתה פתוחה. יצויין, שכך הוא גם בשעת תקיעת השופר.

תהלוכת ה'לייבור-דיי' עברה היום בשלום, וכפי שהתבטא א', ש(אמנם שחורים עוברים (ב'איסטערן-פארקוויי') והשיירה נובחת, אך כבר) הובטחנו אשר "ולכל בנ"י לא יחרץ כלב לשונו".

בתחילת הפאראד עברה גם משאית מיוחדת - שהוכנה ע"י כמה יהודים - ובה חומר אודות שבע מצוות בני-נוח, ועליה נכחו גויים ויהודים.

ר' י.כ. מסר הלילה שיעור ב'קונטרס ר"ח אלול תש"נ' ד"ה אני לדודי ודודי לי ר"ת אלול.