ט' מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שב"ק חזון ט' באב

לכבוד שבת חזון התקיימה היום התוועדות חסידית גדולה ומיוחדת בה חולק גם משקה מכ"ק אד"ש שנמסר במיוחד להתוועדות זו, בהתוועדות זו דובר ע"כ שצריך להיות הענין של מאנען ביים רב'ן שליט"א זאל ארוסגייען... עד מתי!!! התוועדות זו נמשכה עד לזמן המנחה.

בשעה 4:00 לערך נעמדו עשרות מהתמימים ואנ"ש שי', ליד הדלת הראשית של 770 ופתחו בריקוד סוער של "יחי אדונינו...לעולם ועד".

תפלת מנחה התקיימה ב'הול' בשעה 6:00 לערך, בהשתתפות עשרות מהתמימים ואנ"ש שבאו לפעול את הענין של מאנען זאך וכו', וזאת בהזדמנות פז שנמצאים ממש ליד חדרו של הרבי שליט"א ודלתו אף פתוחה.

עם סיום התפלה, פתחו את דלת ג"ע התחתון והרה"ח יוסי שי' פריז צעק ג' פעמים "יחי אדונינו... לעולם ועד" כשכל הקהל אחריו, ולאחר מכן פצחו בשירת "יחי אדוננו.. מלך המשיח לעולם ועד" משך למעלה מחצי שעה בהתרגשות עצומה, לאחמ"כ הפסיקו מעט והרב דוד שי' נחשון התחנן וזעק בשם כל הציבור הקדוש שנמצא כאן וביחד אתו כל עם ישראל בכל מקום שהם, כבר עברו למעלה מחמשה חדשים ועדיין לא נושענו?! (ובהתאם לדברי הרבי אמר זה מכבר שחסידים דארף מען מאנען, וממילא) מיר מאנען יעצט אז דער רבי מלך המשיח זאל ארוסגיין צו אונז ויגאלנו. לאח"ז הכריזו כל הקהל כ-10 דקות עד מתי??? וניגנו את כל ניגוני הרביים החל מהבעש"ט ועד לכ"ק אדמו"ר שליט"א ולאחמ"כ אמר הרב נחשון שאנו היינו שלוחי ב"ד למסור את הפסקי דינים להתגלות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח לעיני כל בשר תיכף ומיד ממ"ש ממ"ש ממש, בכל האוהלים הקדושים של הרביים ובמקומות הקדושים באה"ק ועתה אנו תובעים קיום פס"ד זה! והמשיך הקהל שוב בניגונים "יחי אדוננו ועד מתי"! ההתרגשות היתה עצומה, כל הנ"ל נמשך כשעה וחצי עד לדקות ספורות לפני השקיעה, והבחורים מיהרו לסעוד את לבם לסעודה מפסקת. כשעה לפני צאת השבת התקיים סדר ניגונים וחזרו מאמר חסידות ברבים.

מוצש"ק

לאחר תפילת ערבית התיישב הקהל לאמירת איכה הש"צ הי' ר' משה שי' טלישבסקי.

לאחר אמירת איכה התקיימה ב-770 סיום מסכת שמחות ע"י הרה"ח שלום בער שי' ליפסקער ולאחמ"כ לימד הרב י.כ. מאמר חסידות ד"ה ציון במשפט תפדה. ולאחריו לימד הרב ניסן מאנגל כמידי שנה את סוגית ר' יוחנן בהניזקין בשפה האנגלית.

ד"ר פלדמן שיצא מחדרו של כ"ק אד"ש, נשאל ע"י כמה מהתמימים, מה שלומו של הרבי והאם יש חדשות, והשיב בקצרה בקרוב יהיו בשו"ט.