ט' שבט תשכ"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי ט' שבט

בשעה 5 קודם הלכו לביתו ביקש [...] (והוכנס לרבי) הקובץ יו"ד שבט, ואמר לרבי שהשנה נדפסו כ-150 טופסים, ואמר הרבי שצריכים לשלוח תיכף לאה"ק להדפיס כזה גם שם.

שאל ע"ד הקטלוג (מפתח המאמרים של אדמו"ר מהוריי"צ), נתן ג' נרות שעוה ארוכות, ושאל אם יהיה מנין ג"כ למעלה (בביהמד"ר הקטן) ואמר [...] לרבי כן ואמר הרבי: א"כ יש להדליק נר א' שם וב' נרות למטה. ערבית כרגיל בשעה 7, הרבי שליט"א עבר לפני התיבה.