ט' שבט תשל"ט

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' ט' שבט

בשעות הערב החל להתמלאות ביהכנ"ס למטה, כדי לשמוע את כ"ק אד"ש עובר לפני התיבה. כנהוג בשנה האחרונה לא אושר (מטעם הועד המסדר) לבנות פירמידות. הקהל עמד באורך של ביהכנ"ס, שולחן ארוך מנע את הקהל מלהתקרב עד לעמוד התפילה. את התיבה ניקו והבריקו מראש.

כ"ק אד"ש התפלל לפני העמוד. את התפילה שמעו עד לקצה השני של ביהכנ"ס. אחרי שאמר קדיש דרבנן הורה לאלו שאומרים קדיש שיאמרו גם.