ט' תמוז תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' ט' תמוז: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 10:05, נכנס לקריה"ת 10:10, אד"ש קיבל שלישי והביט על הדלת כרגיל. למנחה לא יצא, חדקוב הי' לפני זה בפנים אצלו ואח"כ יצא והודיע שלא יצא. הלך הערב הביתה בשעה 6:35, חזר ברגל שעה 7:40. למעריב יצא 9:30. אחרי מעריב נכנס חדקוב לחצי שעה ואח"כ הי' אד"ש לבד בחדר עד 11:40, ואח"כ יצא אד"ש וניגש לדלת של המרכז, אע"פ שהמרכז הי' פתוח קצת והתכופף וזרק המכתב בפנים מהסדק של הדלת, ואח"כ בחוץ חכה אד"ש על חדקוב, ונסעו ביחד עם קרינסקי.