ט' תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' ט' תמוז

היום יצאה תשובה לתלמידי הקבוצה תשנ"ב שכתבו לכ"ק אדמו"ר שליט"א (ע"ד המצב הבלתי נסבל וכו'), בערך בזה"ל:

ב"ה ז' תמוז תשנ"ב

כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח

בבקשה ובתביעה באים אנו - תלמידי הקבוצה תשנ"ב - לתבוע ולבקש מכ"ק אדמו"ר שליט"א את הגאולה בפועל ממש נאו. וכבר נמאס מכל העלמות וההסתרים והרי הובטחנו שתהא שנת נפלאות בכל למה נגרע ושנזכה לראות את כ"ק אדמו"ר שליט"א בריא, "מלך ביפיו תחזינה עינך" ויולכנו קוממיות תיכף ומיד ממש לגאולה האמיתית והשלימה נאו.

הריל"ג הקריא זאת לכ"ק אדמו"ר שליט"א, וכ"ק אדמו"ר שליט"א ענה על בקשתם "אמן".

סדרי התפלה היו כרגיל כבכל שבת ונציין שוב שכל התפילות דשבת קודש נערכות ב'הול' שליד ג"ע התחתון, ובעת קריה"ת פותחים את דלת חדרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א.