ט' תשרי תשכ"ד

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שישי, ערב יום-הכיפורים

קהל רב מאנ"ש ובעיקר מהתמימים מתאסף על-יד 770 לראות את סדר הכפרות. בשעה 6:20 בבוקר יוצא הרבי מחדרו ובידו התרנגול, אותו הוא מוסר לשוחט הממתין מאחורי בית-המדרש הקטן. אחרי השחיטה מרימים את העפר המיוחד הנמצא בשקית והרבי מברך "על כיסוי דם בעפר" ומפזר את החול כמה פעמים, הלוך ושוב, ואחר חוזר לחדרו. לערך בשעה 6:30 נסע הרבי למקווה וחזר ב-7:10, השוחט נכנס ומקבל מהרבי 50$. שחרית בערך 9:50 בבית-הכנסת הקטן למעלה.

חלוקת הלעקאח מתחילה ב-10:10 לערך. לכל אחד שעובר אומר הרבי: "לשנה טובה ומתוקה". החלוקה הסתיימה בשעה 12:30 לערך. למנחה יצא הרבי לבית-הכנסת הגדול ב-3:10 לערך ובידו הק' שקית גדולה עם מטבעות. הוא ניגש לשולחן שעליו מונחות כמאה וחמישים קערות ובכל קערה וקערה שם הרבי כמה מטבעות. התחלת התפילה לערך ב-3:35. בסיומה, 3:55, עלה הרבי על השולחן ואמר ברכה לאנ"ש. אחרי הברכה עלה לחדרו והתחיל שוב לחלק לעקאח לאלה שלא קיבלו בבוקר.

בשעה שש בערב הגיע מביתו אחרי הסעודה המפסקת ונכנס לחדרו. ב-6:25 יצא מחדרו ונעמד ליד הדלת. "גן עדן התחתון" מלא תמימים. המקום צפוף מאוד ושורר בו דוחק רב. כולם מתאמצים לשמוע את הברכה הנאמרת כשהרבי לבוש בקיטל והטלית מכסה את פניו הק'. נוסח הברכה: "וידבר גו' יברכך גו'. דער אויבערשטער זאל געבען יעדערן פון אַייך און אַלעמען [=הקב"ה יתן לכל אחד מכם ולכולם] אַ חתימה און גמר חתימה טובה בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים. עס זאל זיין אַ [=שתהיה] התעוררות תשובה, תשובה אמיתית תשובה פנימית אַ שבת'דיקע תשובה. איר זאלט מצליח זיין אין [=שתצליחו ב-] לימוד הנגלה און לימוד החסידות און עס זאל זיין [=ושיהיה] אַ לימוד המביא לידי מעשה און די קיום המצוות בהידור. און די עבודת התפילה מתוך בריאות הנכונה און עס זאל זיין מוסיף והולך מוסיף ואור ביז צו [=עד ל-] לילה כיום יאיר... ומשיח צדקנו במהרה בימינו אמן כן יהי רצון".

ליל יום-הכיפורים

ב-6:30 ירד הרבי ל"כל נדרי". אומרים תהילים. אחר-כך מתחילים לשיר "אבינו מלכנו" כמה וכמה פעמים. לפני "כל נדרי" ניגש הרבי לקבל את הספר-תורה הראשון, אותו הוא מחזיק בידו בעומדו ליד הש"ץ, עד אחר "כל נדרי". שרים "דרכך אלוקינו" ו"כי אנו עמך". אחרי מעריב אומרים תהילים והרבי נשאר עד גמר אמירת הספר. אחר-כך עלה לחדרו ולביתו הלך בשעה 11:00.