י"א אלול תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק י"א אלול: הבקר בא אד"ש ל 770 שעה 9:55, ירד להתפילה 10. התפלל עד אחרי ברכו ואח"כ הביט באיזה דף ואח"כ בתניא, וגם בהקריאה בין גברא לגברא הביט בתניא בהתחלת הקריאה, ואח"כ הניח את זה. הכריזו מנחה 6:50, נגמר התפילה 12:10. נכנס למנחה 6:45, למעריב נכנס 8:30. אחרי מעריב נכנס לחדרו והי' שם משך זמן, ואח"כ יצא חדקוב ושאל האם יש לבנה ואד"ש יצא, ובחוץ עמד שכטר ממזרחי, וניגש לאד"ש ודיבר איתו עד שהלך ללבנה, ואח"כ בחזרה גם הלך איתו ובניו, ונכנס לחדרו של אד"ש לכמה דקות, ובשעה 9:10 נסע הביתה עם בנימין קליין.

בשבת במנחה התפלל ר' זלמן דוכמאן, אחרי מנחה אמר זלמן דוכמאן לאד"ש שהמלך מקבל פניו בפנים שוחקות ומאן מלכי רבנן, ענה אד"ש שכתוב בסבר פנים יפות.