י"א מנחם-אב תשכ"ו

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' י"א מנ"א: הבקר בשעה 7:30 נסעו הרב חדקוב, ור' ניסן מינדל וקאזאנובסקי, לנמל התעופה לקבל פניו של שז"ר, הרב חדקוב הלך סרטוק. בשעה 9:30 בא אד"ש עם קרינסקי, ומיד שבא אמר ליודל שרוצה לצאת כעת לקיה"ת לפני התפילה, מיד שנכנס וכל המזכירים, והי' רעש ולא ידעו למה יצא אד"ש כ"כ מוקדם לקריה"ת. למנחה יצא 3:17, נסע הביתה 6:20, חזר מביתו 7:10. ולמעריב יצא 9:33, וחדקוב נכנס אח"כ ויצא כמה פעמים, וגם ליב גרונר נכנס הרבה פעמים, ובשעה 12:40 נסע הביתה עם קרינסקי.