י"א מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ב' י"א מנחם-אב

בשעות הערב התקיים כינוס מיוחד לכל התמימים ד-770 לקראת המבצע החדש "משיח בניו יורק" שנערך ביוזמתם של כמה מהתמימים יחד עם הוועדה לדוברי עברית.

הכינוס התקיים ב-770 למעלה, ראשון הדוברים הי' הרה"ח שניאור זלמן שי' ליברוב שליח כ"ק אד"ש בפלטבוש, שחישמל את האוירה בדבר חשיבות מבצע משיח מכיון שזה החיים של הרבי שליט"א וממילא ע"י המבצע תבוא הרפואה, אחריו דיבר מנהל הועדה לדוברי עברית - קווינס הרה"ח שרגא שי' זלמנוב שניתח באופן פתלוגי את דמותו של האיש הישראלי בניו יורק ואיך צריכים להשפיע עליו בנושא זה.

לסיום דיבר הת' שלמה שי' וילהלם היוזם של הערב שהסביר בצורה מעשית את הפעולות הנדרשות, שכל בחור יאמץ לו חוג בית למסור שיעורים בעניני משיח, וכן לחלוקת חומר במבצעים וברחובות קריה על משיח, וכפי הנודע בקרוב יוציאו חוברת מיוחדת עם כל מיני ראיונות בנושא זה. כן הודיעו את שמות האחראים לכל המבצע הזה, התמימים שלמה וילהלם, עוזיהו קפלון, דוב מנחם דוברוסקין ושלום דובער גרינברג, הקהל התפזר בהרגשה מרוממת.

את הסיום היומי ברדיו ערך הרה"ג הרה"ח מרדכי גורארי' שסיים את מסכת סוכה.

את הסיום המתקיים ב-770 ערך הרה"ח הרה"ת יוסף יצחק שי' הורביץ שסיים את מסכת יבמות תוך כדי פלפול מעמיק, כן סיפר כמה סיפורים בשייכות לסיום המסכת.