י"א מנחם-אב תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי י"א מנחם-אב

לאחר שבוע שלם של צימאון והשתוקקות, התקבלה לפתע ההודעה במשי"ח ביפער'ס: 'מנחה נאו', ובאותה עת כבר נכנס כ"ק אד"ש מה"מ אל החדר המיוחד ומיד פתחו בתפילה. מחוגי השעון הראו על 2:30 אחה"צ, ומפני ההפתעה, הי' בקושי מנין מתפללים בדקות הראשונות... אך בסיום התפלה, כאשר יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת כבר נכח קהל די גדול שהספיק בריצתו להגיע לקראת סיום התפילה. הש"צ אחז עדיין באמצע קדיש בתרא, בתיבות "על ישראל", וכ"ק אד"ש מה"מ כבר נראה במרפסת מביט לעברו עד שסיים הקדיש, ואז החל הקהל לנגן 'יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד" בשטורעם מיוחד ובהתרגשות וחיות מיוחדת, וכ"ק אד"ש מה"מ סקר הקהל, שפתותיו הק' מלמלו והניד קלות בראשו הק' לניגון. אחר הרים לרגע עיניו למעלה ולאחמ"כ המשיך להביט כלפי הקהל ממולו, ולאחר דקה ושלושת רבעי פנה לשמאלו לסגירת הוילון, וכאשר סגרו חלקו הגדול הביט שוב לעבר הוילון בהנידו בראשו הק' לאות אישור לסגירה... השעה היתה 2:50.

במעמד זה ניתן הי' לפגוש אורחים שנמצאים כאן כבר כשבועיים, ולראשונה זכו לראות את פני הקדוש בתפילה זו, לאחר שפיספסו את ההזדמנות "הכמעט חד¬פעמית" שניתנה בשבוע שעבר. אלו ברכו 'שהחיינו' בדמעות שליש, והשמחה, כמו גם ההתרגשות, ניכרה היטב על פניהם...

[החתן שלא הספיק להיות מוכן לפני התפילה, נכנס עם סיום התפילה קודם יציאת כ"ק אד"ש למרפסת אל הקהל, וקיבל הסידור מידו הקדושה.]

בשעה 7:00 לערך הגיעה ל-770 משאית מצויידת במכשיר MRI לצורך בדיקת מצב הווריד (כפי ש"הבטיחו" לנו מזמן שזה יהי' באמצע חודש אב), ובעקבות זאת הגיע הד"ר ג.פ. מור, הניורולוג הגדול. לאחר הבדיקה נודע אשר תוצאותיה היו חיוביות ולמע' מהציפיות. מדיווחים בלתי רשמיים אף נודע, כי למחרת היום אמורה להתקיים אי"ה הודעה רשמית ועדכון ('באריכט') מהד"ר לייב שי' טישהאלץ, שימסור באופן רשמי דו"ח מהבדיקה שהיתה הערב וכן מהמצב בכלל.

לתפילת ערבית לא זכינו לראות את מלכנו.

את הסיום היומי מעל גלי האתר ערך חבר הכולל הרה"ח ר' מנחם מענדל הכהן שי' כהן - על מסכת שבת.

גם הערב התקיימה סעודת מצוה, סיום מסכת והתוועדות חסידים. סיים והתחיל הגאון הר"ר שמואל הלוי שי' העבער, אשר חזר גם על שיחה קדושה מכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א. לאחמ"כ דיבר הרב החסיד הר"ר חיים שמואל שליט"א שימל, ראש הכולל דטארטיקוב וחבר בד"ץ דק"ק טארטיקוב ענין בהל' עדות בהטעם ש'הרגו אינן נהרגין' לפי הרמב"ן. כן התוועדו החסידים הרב התמים ר' יוסף שליט"א סעמיועלס - השליח ממילוואקי וויסקאנסין, וכן הרב שמרי' מטוסוב שי', הרב יצחק שי' שפרינגער, הרב פנחס שי' קארף והחסיד הרב ר' יהושע שי' קליינבערג ממוסקווא. ההתוועדות נמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה.