י"א שבט תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום חמישי י"א שבט

שלא כרגיל ישב כ"ק אדמו"ר שליט"א בעת קריה"ת שחרית.

בשעה 2:10 נסע הרבי למקוה. נתן מטבע לצדקה למזכיר שי'.

כשיצא לאהל (עם מעיל) חילק מטבעות למזכירים ועוד, ונסע ב-3:10.

ל-770 חזר הרבי ב-6:30. בהיכנסו לתפילות עודד את השירה "דידן נצח". בגמר התפילה הסתובב הרבי לעבר הסטענדר כסימן לשיחה!

השיחה נסבה במעלת יום האחד-עשר, ובהמשכה דיבר בהתרגשות ניכרת ובעצימת עיניים אודות שלימות הארץ.

בסיומה חילק שטר א' לכאו"א, ולהרבה קרא שוב ונתן להם דולר נוסף כדלהלן:

הרה"ח ר' מ. שי' זיילר – "עבור הלורד" (מאנגלי').

הרה"ח ר' יצחק דוד שי' גרונר – "עבור אוסטרליה".

לבני משפחת גוטניק ואביהם שי' וכן לנכד – "עלית הנשמה".

הרה"ח גרינגלאס שי' ממונטריאול – "פאר מונטריאול".

הרה"ח ר' שלום בער שי' פרידמן – "פאר מילאנו".

הרה"ח ר' בערל שי' לוין – עבור הספרים.

הרה"ח ר' דוד שי' נחשון – עבור ר' אבי שי' טאוב.

הרה"ח ר' עזרא שי' שוחאט – עבור הישיבה.

הרה"ח ר' משה שי' קוטלרסקי – עבור אביו שי'.

הרה"ח ר' שמואל שי' לו.

המזכיר הרה"ח הרחי"ק שי'.

הרה"ח בערנהארט שי' – עבור דרום אפריקה.

לכמה מהם חייך הרבי מאד בעת שנתן את השטר הנוסף.

בסיום החלוקה הניח הרבי שלושה שטרות בסידורו, נגע בפרוכת ויצא בעידוד השירה "עס קומט שוין די גאולה".

ליד המעלית עמד ר' שלום בער שי' לוין וכשיצא מהמעלית שאלו כ"ק אדמו"ר שליט"א "שוין באקומען"?

למעלה עודד כמ"פ לפני שנכנס לחדרו.