י"א תמוז תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' י"א תמוז

הלילה - ליל י"ב תמוז - נערכו התוועדויות רבות ב-770, למטה (בזאל הגדול) התוועדו - כבכל יום לאחר אמירת כל התהלים בציבור - זקני החסידים הר' שיעי' שי' קליינברג, ר' לייבל שי' מאצקין, ר' שלמה שי' מג'סקי, ר' זלמן שי' קליינמן (הצייר), ר' זעליג שי' כצמן ור' בערל שי' ליפסקר, לצידם ישבו כמה עשרות יונגלייט ותמימים ודיברו בענינים הקשורים לחג הגאולה ולבעל הגאולה, התוועדות זו נמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה.

למעלה (בזאל הקטן) התקיימה התוועדות בה התוועדו (בין השאר) הרב שלום בער שי' גאנזבורג הרב דוד שי' רסקין, הרב שלמה שי' קונין והרב אברהם שי' שמטוב, הרב שלמה שי' קונין דיבר חזק ע"כ שעכשיו הוא הזמן להמשיך בכל הענינים והפעולות כולל בענין המשיח וע"כ שאסור להתפעל מאלו שיש להם ספקות וכו', גם ד"ר רוזן ישב שעות ארוכות והתוועד עם הרב חיים שי' טאשקענטער,

בחדר שני ישבו תלמידי הקבוצה והתוועדו עם הרב י.כ..

ר' י.כ. - בדרכו המיוחדת - הלביש והסביר דברים עמוקים בחסידות בצורה קלה, בדבריו התמקד בעיקר בענין ההתקשרות שצריך להיות הענין העיקרי בעבודתם של התמימים הן במעשה והן בלימוד וכו'.