י"א תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

י"א תשרי, ערב שבת פ' האזינו

יצא לאור קונטרס פ"ד לחג הסוכות.