י"ב אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ה' י"ב אלול

היום ביקר ד"ר טישהאלץ אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, ונודע, שהד"ר גם ביקש את כ"ק אדמו"ר שליט"א לומר "יע", ואמר ברור. כן ביקש שיאמר את המילה "ניין", ואמר.

בקריאת התורה שהתקיימה היום ב'הול' - הסמוך לחדרו של כ"ק אדמו"ר שליט"א - קראו שמות ל-4 ילדות כ"י. ל-2 מהן קראו - כמובן - חיה מושקא.

את הפילפול השבועי בעניני משיח וגאולה מסר הת' יוסף יצחק שי' קעלער שפילפל בענין "מלכות מלך המשיח".

ר' י.כ. ממשיך למסור את שיעוריו המיוחדים, וגם היום (כאתמול) ביאר בהרחבה את קונטרס ר"ח אלול תש"נ, ד"ה אני לדודי ודודי לי ר"ת אלול.