י"ב מנחם-אב תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ג' י"ב מנחם-אב

יום זה מיוחד, וכפי הנכתב בספר השיחות קיץ הש"ת, (ע' 183) "היום בו נגמר קנין הבית מספר שבע מאות ושבעים ברחוב איסטערן פארקווי ברוקלין נ.י. ומסרו את המפתחות לכ"ק אדמו"ר שליט"א".

עפ"י הוראתו הקדושה של כ"ק אדמו"ר שליט"א מאשתקד להמשיך בעשיית סיומים עד לט"ו באב, נערך גם היום ב-770, סיום ע"י א' מזקני השלוחים הרה"ח שלמה שי' מטוסוב ממרוקו שסיים את מסכת גיטין.