י"ב סיון תשכ"ה

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ש"ק פ' חוקת: בא הבקר 9:55, ירד להתפילה 10:15. הביט על הקהל, אמר קדיש, תהלים, ואח"כ משניות. קיבל מפטיר. נגמר התפילה 12:15. ירד להתוועדות 1:30, ונגמרה 3:35. בשעה 3:50 הלך לביתו, וחזר 8:30. נכנס למעריב 9:15 ונגמר 9:35. נסע לביתו 2:45.