י"ב סיון תשס"ח

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ראשון, י"ב סיון, סיום ימי התשלומין

שחרית 10:00-10:52. בסיום התפילה (אחרי קריאת "היום יום" ועניני גאומ"ש) הכריז ר' מנחם מאיר הכהן בלאו שי' אודות "סיום הרמב"ם" הגדול שיתקיים הערב.

כעבור כעשרים דקות מסיום התפילה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלוקת השטרות לצדקה שנמשכה שבע דקות. שלא כרגיל, עברו תחילה הנשים ואח"כ הגברים.

מנחה ב-3:15. בסיום התפילה אמרו תהילים לשלימות אה"ק ו"דידן נצח" ב-770 (התהילים שאומרים בתקופה האחרונה – וכן היום: כ', כ"ב, ל', ס"ט, ק', ק"ז, ק"ל, קמ"ט וק"נ, ולאחרונה ניתוסף גם קכ"א לרפואת הרב מרדכי אליהו שליט"א), ואח"כ הודיע הרב יקותיאל מנחם ראַפּ שי' (שוב) אודות סיום הרמב"ם ועורר על כך שכ"א ילך. סיום התהילים – 3:43.

בשעה 7:00 התקיים ה"סיום הרמב"ם" הגדול והמפואר באולם "אהלי תורה – אהלי מנחם", בהשתתפות מאות רבות מאנ"ש והתמימים, רבנים ואישי ציבור.

מעריב ב-9:30 כרגיל, היה קהל מועט יחסית כי רבים הלכו לסיום הרמב"ם כנ"ל.