י"ב תשרי תשי"א

מתוך יומן 770
יומן 770

מוצאי ש"פ האזינו, ליל י"ג תשרי

אחר תפילת ערבית קידשו את הלבנה, ואח"כ הדליק כ"ק אדמו"ר שליט"א בחדרו הק' נר גדול לרגל יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר מהר"ש נ"ע. בלילה קיבל כ"ק אדמו"ר שליט"א אנשים ל"יחידות".