י"ג אייר תשנ"ג

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שלישי י"ג אייר

בשעות הבוקר נסעו לאוהל, כמדווח ביום האתמול.

בשעה 3:04 נשמעו דפיקות בדלת הזאל הקטן. הי' זה הסימן לחובשי בית המדרש כי כ"ק אד"ש מה"מ יוצא אל החדר המיוחד לתפילת מנחה. לא עברה דקה וכ"ק אד"ש מה"מ יצא לתפילה, ובתוך דקה עברה במשי"ח ביפער'ס ההודעה שהפתיעה את הכול, ולמרות שהי' זה באמצע היום - קהל גדול נהר ורץ ל-770. כל מי שרק יכל. עסקים וחנויות נסגרו על מנעול ובריח - והכול רצו לראות את המלך.

מאוחר יותר נודע אשר חברי המזכירות עצמם הופתעו, וזאת לאחר שכבר כמה פעמים במשך השבוע האחרון, כשנשאל כ"ק אד"ש מה"מ אודות היציאה לתפילות - השיב בשלילה, ועתה, לאחר שאמר את הקרבנות בחדרו, סימן שרוצה לצאת לתפילה בחדר המיוחד. ואכן, בדקות הראשונות לצאתו לחדר הי' קהל קטן ב-770, אלא שתפילת שמו"ע בלחש התארכה מעט, כך שהקהל הספיק לבוא ולמלאות את בית הכנסת.

עם סיום התפילה יצא כ"ק אד"ש מה"מ אל המרפסת. באותה עת אחז הש"צ (הרב שלום ישראל שי' חדקוב) בסיום קדיש בתרא. כ"ק אד"ש מה"מ התקרב מעט למעקה המרפסת והביט לעברו, ובסיום הקדיש החל הקהל לנגן "יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד". כ"ק אד"ש מה"מ החל לעודד בתנועות ראשו הק' את השירה, תחילה קלות, וכעבור שניות ספורות החל לעודד בתנועות חזקות יחסית, קדימה ואחורה. אין צורך לומר שהקהל ניגן ב'שטורעם' מיוחד ובטון גבוה את המילים הנ"ל, כשביחד עם העידוד - סוקר כ"ק אד"ש מה"מ את הקהל משמאלו וממולו. כעבור 50 שניות סימן בתנועה גדולה בידו לסגירת הוילון.

הקהל המשיך לרקוד בשמחה רבה ועצומה. אבן גדולה נגולה מלב כולם, לאחר השמועות לחיוב ולשלילה, ועתה - ראה ראינו במו עינינו. אלא שאעפ"כ לא לזו חכינו ואין אנו מסתפקים בזה כלל ועיקר. מקוים אנו שתיכף ומיד נזכה לראות ברפואתו השלימה של כ"ק אד"ש מה"מ, ולהתגלותו לעין כול כמלך המשיח.

בשעות אחה"צ התקיים כינוס "הקהל" לתלמידי הקבוצה, בהשתתפות כל חברי ההנהלה. בתוך הדברים עוררו את הבחורים בכל הענינים, כשהודגש התאריך בו מתקיים הכינוס - י"ג אייר, יום היאצ"ט של ר' ישראל ארי' לייב ע"ה.

לתפילת ערבית לא יצא כ"ק אד"ש מה"מ ולא זכינו לראות את מלכנו.

גם הערב הוזעק הקהל לאמירת התהלים, כשבמשי"ח ביפער'ס כמה מילות עידוד: "התהלים שנאמרו אתמול פעלו (עשו את שלהם). כמובן שהלילה נאמר זאת עוה"פ. בואו נמשיך זאת ב-770, עתה בשעה 9:30".