י"ג אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום ו' י"ג אלול

לאור ריבוי הקהל והאורחים שהחלו לבוא ל-770 פתחו היום מחדש את הדלתות הפונות לקינגסטון עוו', וכרגע המעבר הוא דרך התוספת החדשה שהוסיפו ל-770. ליל שבת קודש

את ה'לכה דודי' ניגנו כרגיל כשבסיומו המשיכו לשיר את השיר של "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" במשך כו"כ דקות, לאחר התפלה הכריזו "יחי אדונינו..." ג"פ. גם במנין המתקיים סמוך לחדרו של כ"ק אד"ש הכריזו הכרזה זו.

בסוף השבוע היתה הטבה מסויימת במצבו של כ"ק אד"ש ונודע שבכמה הזדמנויות (כהלילה) אכל כ"ק אדמו"ר שליט"א מדבר מאכל שהגישו לו.