י"ד אלול תשנ"ב

מתוך יומן 770
יומן 770

יום שבת קודש פרשת כי-תצא י"ד אלול

הבוקר (כבכל שבת) אמרו את כל התהילים בציבור.

כבשבת שעברה - גם היום היו שבעה חתנים, כש-6 מהם עלו לתורה (במנין המתקיים ליד חדרו של כ"ק אד"ש) בשחרית, והשביעי עלה למנחה.

לאחר תפילת מנחה התקיים (כרגיל) סדר ניגונים והרה"ח ר' פייטל הלוי שי' לוין חזר את המאמר ד"ה לך אמר לבי, ג' דסליחות ה'תשמ"ט.

מוצאי שבת קודש

הלילה יצא מכ"ק אד"ש משקה עבור ההתוועדות המיוחדת - לרגל יום ייסוד תו"ת - שתיערך ביום שני.

הלילה גם התקיים הסיום הראשון של הלכות ברמב"ם שבמחזור העשירי, סיום הלכות יסודי התורה והתחלת הלכות דיעות.

את הסיום הנחה ר' מנחם שי' גערליצקי כשבתחילה הכריז ג"פ "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד" כשכל הקהל אחריו. לאחר מכן הקריא קטע משיחת כ"ק אד"ש מט"ז אלול שבה הרבי מדבר בענין ההתוועדויות שצריכים לערוך בט"ו אלול בקשר עם יום התייסדות תו"ת (הקטע מובא בתחילת ההתוועדות של יום המחר).

ראשון הדוברים היה הר' יקותיאל מנחם שי' ראפ שקישר את הרמב"ם היומי עם פרשת השבוע ועם הזמן, ועורר על ענין החמימות שצריכה להיות בענין ביאת המשיח.

אחריו, דיבר הרב יהודה שי' קעלער שסיים את הלכות יסודי התורה ופלפל כהרגלו ברמב"ם.

בהתחלת הל' דיעות כובד הרה"ח ר' סנדר שי' ליברוב ממנצ'סטער-אנגליה.

במשך הסיום חולק משקה שהוציא הרבי שליט"א עבור התוועדות זו.

אורח הכבוד והנואם הראשי הי' הרב יצחק שי' גאנצבורג שעורר חזק מאוד בענין המשיח וסיפר כו"כ סיפורים אודות פעילותו, ומהיחידויות להן זכה מהרבי שליט"א. להלן חלק מדבריו:

כפי שכולם יודעים אני הפצתי על משיח עם מטוס, אבל מה שלא ידוע הוא שיש לי כבר היסטוריה שלימה עם מטוסים. לפני שנים, כשהרבי שליט"א יצא במבצע פורים - משלוח מנות וכיו"ב - חשבתי, אשר באמצעות מטוס אוכל לעשות פרסומת גדולה לענין, וממחשבה למעשה, הדפסתי עשרות אלפי עותקים משיחתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות "ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה", וזרקתי אותם (מהמטוס) ב'חולון', 'בת-ים' ובני-ברק - שם זרקנו באופן של שפוך חמתך...- והקהל רץ בעיקבות הדפים, עד כדי כך, שגם אחרי הדפים שעפו - בעיקבות הרוח - לפרדס הסמוך, רדפו תושבי הערים. בעיקבות ההצלחה מהפעם הראשונה, עשינו כך כמה וכמה פעמים, עד שהגיע מהרבי שליט"א מכתב אז מזאל אויפהערן מיט די אוירונים. בדיוק אז הייתי בדרך אל הרבי, וכשנכנסתי ליחידות אמר לי הרבי: די אוירונים האב איך געהייסן אז מזאל סטאפן, זיי האב איך נישט געשריבן פארוואס, אבער אז איר זייט דא, וועל איך זאגן. היינטיקע צייטן אין א"י, אז עס פארט א פליין איז ניט אלע מאל מעורר שמחה, איז וואס דארפן מיר מאכן, אז אידן זאל אריינגיין אין עצבות?! ממילא האב איך געהייסן סטאפן!

וכך גם עתה, הדפסתי 400.000 דפים משיחת הרבי שליט"א (שהודפסה ב'ניו-יורק-טיימס') אודות משיח, וביום שישי (לפני שבועיים) הגעתי לאייר-פורט שם נודע לי שבלי רשיון א"א לזוז. כאן בא לעזרתי הרב יוסף שי' רוזנברג - השליח דשם - והשיג עבורי רשיון בכתב מ'אולבני' (ומהעיר נ"י השיג רק בעל פה...) וכך נסענו (ביום שישי) אני והרב יוסף רוזנברג וזרקנו כמה עשרות אלפי עותקים. כשגמרנו לזרוק, אמר לי ר' יוסף רוזנברג, שעם מטוס א"א להתמקד כ"כ איפה שרוצים, שהרי מלמעלה קשה להבחין בדיוק איפה צריכים לזרוק, וע"כ, הציע, שנשכור מסוק. ביום שני בבוקר נתתי לריל"ג את הדפים ע"מ למוסרם לרבי שליט"א, ולאחר כרבע שעה אני פוגש אותו והוא אומר לי: הרבי לקח אחד, וסימן, שאת השאר יש להחזיר לי כדי שיהיה לי עוד חומר לזרוק...

בהמשך היום שכרנו מסוק, בו נסענו וזרקנו בכל המקומות, כולל ב'גן ישראל'... (שכל התורמים ביקשו שלא נפסח על מקום זה בתוך כלל ישראל), זרקנו גם בכ-300 בונגלו'ס של סאטמער'ס, וכשנגמרו לנו הדפים והוצרכנו לרדת ולהביא עוד, חיכתה לנו כבר המשטרה עם שלושה מכוניות ו"תפסה" את הגנב הגדול. לקחה אותי לחקירה ואסרה עלי להמשיך בפעולות מסוג זה. אבל... הם אמרו לי, שביום ראשון נמצאים על החופים כחמשה מליון איש, אשר על-כן היה כדאי שאני יסע עם מטוס שמאחוריו יהיה תלוי שלט ענק אודות המשיח (שלכך לא צריך אישור משום גוף) וכך יוכלו לראות זאת חמשה מליון אנשים.

בינתיים פירסמו ע"כ בתקשורת המקומית שתפסו ראבאיי בן 65 בעוון... התקשרו אלי גם מכל מיני עתונים ותחנות רדיו, ביניהם היתה גם תחנת הרדיו A.B.C שביקשה לראיין אותי. המראיינת היתה כתבת עיתון שחקרה אותי, וכששמעה את המלה ליובאוויטש הגיבה, אה?! ליובאוויטש?! אני כבר מכירה! הייתי אצל הרבי לפני שנה וקיבלתי ממנו דולר וברכה...

כשהשופט שאל אותי מה עשיתי, עניתי לו: הרמב"ם אומר שאין טוב בלא רע ואין רע בלא טוב, כשעושים ניתוח זה כואב, אע"פ שהמטרה היא טובה. הרבי ביקש שיצעקו שמשיח מגיע. אמנם כואב מאוד שלשני התלכלכה החצר, אבל הרי צריך לעשות את זה! ואם אתה רוצה לתת קנס או להכניס אותי לכלא, געזונטער הייט, בשמחה.

הכנסתי את כל זה (כולל תמונות מהפעולות) בכתב לרבי שליט"א, והריל"ג אמר לי שהרבי נהנה מזה מאוד.

לפועל, ביום ראשון שאחרי"ז, לקחנו שלט שאורכו 60 פוט (כ-12 מטר) ובו כתוב MOSHIACH IS COMING, חיברנו אותו למטוס והסתובבנו בו במשך כ-6 שעות (!) לאורך כל חופי מדינת ניו יורק, מ'לונג איילנד' עד 'אטלנטיק'. בסיום הכינוס התיישב הקהל להתוועדות חסידית.

ברדיו היהודי (570AM) הוקדשה הלילה תוכנית שלימה לענין הרמב"ם והמשיח. בתכנית דיברו ר' שמואל שי' בוטמן, ר' יוסף שי' אלישביץ, ר' ש"ב שי' ליפסקער, ר' מאניס שי' פרידמן ועוד.