י"ד מנחם-אב תש"נ

מתוך יומן 770
יומן 770

יום א' י"ד מנ"א

ב-12:00 החלה חלוקת דולרים.

ב-3:21 הסתיימה.

ב-3:50 נסע למקווה לפנ"כ נתן סידור לחתן ומטבע.

ב-4:25 חזר (מהר מהרגיל).

ב-4:50 נסע לאוהל לפנ"כ קיבל חתן נוסף סידור.

ב-9:10 חזר.

אחרי מעריב חילק דולרים – 2 לכ"א.

עברו בניו של ר' יעקב יהודה העכט וביקשו ברכה עבורו, לקה בהתקף לב קשה, אד"ש בירכם.

בסיום החלוקה, יצא אד"ש במהירות, שמחה היתה נסוכה על פניו הק', ועודד חזק.

למעלה, בגעה"ת, המתינו בניו וחתנו של ר' יעקב העכט, והודיעו לאד"ש שהוא נפטר, ל"ע.

מפי השמועה: אד"ש הורה, שאת הטהרה יעשו ב"קעמפ" אמונה (שם נפטר), להזהר שגוי לא יגע בו, ולהזהר מנתוחי מתים.